Termomodernizacja budynku

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego na oś. Szeroka.

Termomodernizacja budynku

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 – Mikołow – Mokre.

Termodernizacja budynku

Termomodrnizacja budynku Szkoły podstawowej Nr 7 w Knurowie.

Stacja zlewcza

Stacja zlewcza ścieków w Wodzisławiu.

Budynek TERMOSPEC

Budynek socjalno-biurowo-szkoleniowy firmy TERMOSPEC w Żorach.

Zbiornik retencyjny

Budowa zbiornika retencyjnego przed tłocznią ścieków w świerklanach.