Portfolio

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

Zamawiający: ZAWKOM-spółka z o.o.

Przebudowa terenu

Zamawiający: PWiK Rybnik

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Zamawiający: CŚPWiK – spółka z o.o

Budowa kanalizacji sanitarnej

Zamawiający: Urząd Gminy Świerklany