Budowa kanalizacji sanitarnej

Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zlewni P1 w Jankowicach
Rejon ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jastrzębskiej, Brzozowej, Topolowej i Akacjowej.
Zamawiający: Urząd Gminy Świerklany

Recent Projects