Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie
– budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kielcza – rejon ul. Opolskiej
Zamawiający: ZAWKOM-spółka z o.o.

Recent Projects