Przebudowa istniejących miejsc tymczasowego gromadzenia skratek i piasku oraz dojazd do tych miejsc, a także przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach.
Zamawiający: PWiK Rybnik

Recent Projects